Adel Hajgohari

فیلمنامه و نمایش نامه

رفیق ! یه چیزایی هستن که زندگی آدم رو تغییر میدن بهش می گن آثار نمایشی ! با خوندنشون و درک کردن جای یکی دیگه می تونی تو دنیا زندگی کنی ! می تونی خودت رو جای یکی دیگه تو دنیا بزاری و کلی حال و انرژی باحال و خوب به دست بیاری ! منتظر چی هستی ! بزن بریم با هم !

شخصیت پردازی

بخش بسیار مهم هر اثر نمایشی شخصیت هایش هستند و به عبارتی دنیا ما انسان ها ساخته و پرداخته شده با شخصیت هاست . با وجود شخصیت ها در هر اثر می توان روند هر اثر نمایشی به سمت درست خودش بره و با نقش پردازی و ایجاد شخصیت ها کاریزما فیلمنامه ها و نمایشنامه ها تقویت خواهند شد . با این وجود شخصیت ها سازنده یا تخریب گر خواهند بود .

داستان

داستان ها می توانند زندگی افراد را تغییر دهند و به عبارتی هر داستان می تواند بخشی از زندگی یک یا چند را نمایش دهد . بدین صورت هر داستانی می تواند از زندگی موجودات مادی و یا غیر مادی باشد . اتفاقات و حوادث شکل دهنده هر داستانی خواهند بود و شخصیت ها داستان را به سمت اندیشه خود گرایش خواهند داد . سرایش داستان بخش بسیار مهمی از فرهنگ هر جمع و یا فردی خواهد بود .

سرایش از احساس

سراییدن از هر داستانی نیازمند سرایش احساسات شخصیت ها خواهد بود . احساسات می تواند ذهن را به سمت های مختلف گرایش دهد . هر احساسی در دنیا ویژگی های مخصوص به خود را دارد . همین باعث وجود خاصیت می شود . خاصیت هر احساس منحصر به فرد بودن خواهد بود .

فیلمنامه , نمایش نامه