” درسو ازالا ” نماد خوب ناشناخته !

در سال های نه چندان دور تاریخی یعنی تقریبا 100 سال پیش برخی از نقاط دنیا هنوزم کشف نشده بودند و بسیاری از اکتشافات انجام نشده بود . انسان هنوز هم به برخی نقاط پا نگذاشته بود و این خود باعث شده بود که کشور ها حتی برای پیدا کردن منابع هم که شده به…

فیسبوکتویتراینستاگرام