” درسو ازالا ” نماد خوب ناشناخته !

در سال های نه چندان دور تاریخی یعنی تقریبا 100 سال پیش برخی از نقاط دنیا هنوزم کشف نشده بودند و بسیاری از اکتشافات انجام نشده بود . انسان هنوز هم به برخی نقاط پا نگذاشته بود و این خود باعث شده بود که کشور ها حتی برای پیدا کردن منابع هم که شده به…

تقابل بین سنت و مدرنتیته در عصر جدید

کجایند آن احساسات قدیمی و کلاسیک و واقعی ؟! کجایند ؟! آیا محو شده اند ؟ خیر احساس و طبیعت انسان ها و تمامی موجودات زنده و جهان که یکی است تنها علم و دانش فنی گسترش پیدا کرده . آیا این باعث می شود که احساس برتری کرد بر گذشتگان ؟ آیا گذشتگان ما…

فیسبوکتویتراینستاگرام