سوررئالیسم در دنیای واقعی

قرن بیستم را میتوان یکی از مهم ترین قرن ها در جنبش های ادبی شمرد . مکاتب زیادی آمدند و یا برخی مکاتب قوت گرفتند . اما این بدین معنی نبود برخی مکاتب هم نابود نشدند . مکتب فکری رئالیسم را معدود مکاتبی ادبی و هنری می توان دانست که همیشه می توانست قوی باقی…

تاثیر ادبیات بر احساس و احساس بر ادبیات

متقابلا احساسات و ادبیات می توانند تکاملی بر همدیگر باشن . احساسات می تونن ادبیات را کامل کنند و ادبیات نیز احساس را . فلسفه اگزیستانسیالیسم با برخود ادبیات و فلسفه شکل گرفت . زمانی که فئودور داستایوفسکی توانست فلسفه را با ادبیات ترکیب کند متوجه شد که چقدر که قدرت فلسفه بالاتر رفته است…

پرنسسی به نام مونونوکه

آه . اولین باری که با انیمه های هایائو میازاکی ملاقات کردم 5 سالم بود و در دنیای فانتزی و رویایی . هرگز فراموش نمی کنم آنقدر علاقه مند بودم به فرهنگ خاور دور که برای ملاقات با کارگردان های ژاپنی برنامه ریزی داشتم تا ازشون یاد بگیرم و ببینم که چه می کنند که…

تقابل بین سنت و مدرنتیته در عصر جدید

کجایند آن احساسات قدیمی و کلاسیک و واقعی ؟! کجایند ؟! آیا محو شده اند ؟ خیر احساس و طبیعت انسان ها و تمامی موجودات زنده و جهان که یکی است تنها علم و دانش فنی گسترش پیدا کرده . آیا این باعث می شود که احساس برتری کرد بر گذشتگان ؟ آیا گذشتگان ما…

نیما یوشیج : زمامدار نوگرایی مدرن در ادبیات پارسی

آنگه که ادبیات پارسی دچار تکرر شده بود و نسل مدرن انگار نیازمند ادبیات نوتری به سابق بوده اند شخصی در شمال ایران به عرصه وجود برآمد و فریاد زد : من چهره ام گرفته و من قایقم نشسته به خشکی . به سوی او نگریستند و دیدند که او با شعر هایش می گرید…

فیسبوکتویتراینستاگرام