چگونه مثل راکی بالبوا باشیم ؟!

همه ما درونمان یه راکی نهفته داریم . یکی که می خواد بیاد بیرون و به تمام چیزایی که می خواد برسه . اما اکثر اوقات این خودمونیم که جلوشو میگیریم . امیدهامون رو می خوایم ناامید کنیم تا به اون چیزی که می خوایم نرسیم . ولی چه شد که شخصیت راکی تونست به…

فیسبوکتویتراینستاگرام