تحلیلی بر روانکاوی زیگموند فروید و نظریات او

بی شک فروید را می توان پدر روان کاوی دانست و همچنین روان شناسی مدرن . او سال های سال با شناخت از علوم روان شناختی و همچنین فلسفه به کاوش در روان انسان کوشید . او خوشبختی را غیر واقعی می دانست و تلاش برای رسیدن به آن را امری بیهوده می دانست .…

کانت و دنیایی از مفاهیم

قبل از آنکه درباره ایده های کانت صحبت کنم می خواهم این را بگویم که او تحت تاثیر دکارت بوده است و به هیچ صورت نمی توان دکارت را از ایده های فلسفه ی نوین حذف کرد . اما او نیز تفکرات و نگرش های خود را داشته است . مفاهیم و معنا برای او…

چگونه مثل راکی بالبوا باشیم ؟!

همه ما درونمان یه راکی نهفته داریم . یکی که می خواد بیاد بیرون و به تمام چیزایی که می خواد برسه . اما اکثر اوقات این خودمونیم که جلوشو میگیریم . امیدهامون رو می خوایم ناامید کنیم تا به اون چیزی که می خوایم نرسیم . ولی چه شد که شخصیت راکی تونست به…

فیسبوکتویتراینستاگرام