” رمزی برای خوشبختی “

نام فیلسوف و نویسنده بزرگ آلن واتس را کمتر کسی شنیده است و دلیل اصلی اش را نیز این می دانم که شهرت برای اشخاصی مانند او اهمیت چندانی ندارد ! زیرا کسی به لذت و آرامش زندگی واقعی رسیده کاری به ماتریال ها ندارد … به واقع اتفاقی که زندگی اشخاص بزرگی مانند آلن…

چگونه مثل راکی بالبوا باشیم ؟!

همه ما درونمان یه راکی نهفته داریم . یکی که می خواد بیاد بیرون و به تمام چیزایی که می خواد برسه . اما اکثر اوقات این خودمونیم که جلوشو میگیریم . امیدهامون رو می خوایم ناامید کنیم تا به اون چیزی که می خوایم نرسیم . ولی چه شد که شخصیت راکی تونست به…

زندگی به مانند یک فیلسوف

آه . زندگی به مانند یک فیلسوف چگونه است ؟ راستش را بخواهید نمی دانم اما این را می دانم که فیلسوف فکر نمی کند که فیلسوف است . البته این را هم بگویم فلسفه باید در بطن زندگی اجرا شود و از دنیای حرف به دنیای عمل وارد شود وگرنه دانستن منطق و عمل…

فیسبوکتویتراینستاگرام