تراژدی به سبک نیچه

ایده هایی که نیچه به سمت آن ها گرایش داشته کمال گرایانه بودند و به گونه ای ترکیبی از عقل گرایی و خرد گرایی بوده اما مادی گرایی نیز در آن تاثیر شگرفی داشته بوده است . نمی توان نکات کمال گرایانه اش را از فلسفه اش جدا کرد . به گونه ای نیچه را…

هگل و تحول جهان واقعی

هگل از آن دسته اندیشمندان و فیلسوفانی است که باورمند به تحولات جهان هستی در لحظه و هر آن است . به گونه ای او حرکت و تغییر را رمز پیشروی هستی می داند . ثبات از نظر او نفی شده است و به گونه ای دیگر هستی ترکیبی از وجود و عدم است و…

کانت و دنیایی از مفاهیم

قبل از آنکه درباره ایده های کانت صحبت کنم می خواهم این را بگویم که او تحت تاثیر دکارت بوده است و به هیچ صورت نمی توان دکارت را از ایده های فلسفه ی نوین حذف کرد . اما او نیز تفکرات و نگرش های خود را داشته است . مفاهیم و معنا برای او…

چرا جهان حاصل کدنویسی نیست ؟!

چند وقتی می شود که پیج های دبیرستانی و نه علمی ! شبکات اجتماعی زیاد از این فرضیه استفاده می کنند که جهان عالم حاصل کدنویسی است و ما نیز کد هستیم ! اولین نکته ای که باید عرض کنم این است که اگر بر طبق اصول جهان بخواهیم جواب بدهیم اگر این چنین بود…

سوررئالیسم در دنیای واقعی

قرن بیستم را میتوان یکی از مهم ترین قرن ها در جنبش های ادبی شمرد . مکاتب زیادی آمدند و یا برخی مکاتب قوت گرفتند . اما این بدین معنی نبود برخی مکاتب هم نابود نشدند . مکتب فکری رئالیسم را معدود مکاتبی ادبی و هنری می توان دانست که همیشه می توانست قوی باقی…

فیسبوکتویتراینستاگرام