سوررئالیسم در دنیای واقعی

قرن بیستم را میتوان یکی از مهم ترین قرن ها در جنبش های ادبی شمرد . مکاتب زیادی آمدند و یا برخی مکاتب قوت گرفتند . اما این بدین معنی نبود برخی مکاتب هم نابود نشدند . مکتب فکری رئالیسم را معدود مکاتبی ادبی و هنری می توان دانست که همیشه می توانست قوی باقی…

جریانی به نام بیتلز

اواخر دهه 50 قرن بیستم میلادی بود که گروه موسیقی ای به نام بیتلز شکل گرفت . آنقدر بر دنیای موسیقی و فرهنگ عامه تاثیر گزاشت که بسیار آنان را از تاثیر گزار ترین اشخاص در نیمه دوم قرن بیستم تلقی می کنند . آن ها متشکل بودند از 4 جوان اهل لیورپول که موسیقی…

پرنسسی به نام مونونوکه

آه . اولین باری که با انیمه های هایائو میازاکی ملاقات کردم 5 سالم بود و در دنیای فانتزی و رویایی . هرگز فراموش نمی کنم آنقدر علاقه مند بودم به فرهنگ خاور دور که برای ملاقات با کارگردان های ژاپنی برنامه ریزی داشتم تا ازشون یاد بگیرم و ببینم که چه می کنند که…

فیسبوکتویتراینستاگرام