جریانی به نام بیتلز

اواخر دهه 50 قرن بیستم میلادی بود که گروه موسیقی ای به نام بیتلز شکل گرفت . آنقدر بر دنیای موسیقی و فرهنگ عامه تاثیر گزاشت که بسیار آنان را از تاثیر گزار ترین اشخاص در نیمه دوم قرن بیستم تلقی می کنند . آن ها متشکل بودند از 4 جوان اهل لیورپول که موسیقی…

فیسبوکتویتراینستاگرام