حافظ شیرازی در تمدن غربی

آنگه که برای اولین بار یکی از شعرهای حافظ را خواندم به خود گفتم چه اثر بزرگ و گرانبهایی و به خود گفتم که میهن ما ایران چه اسطوره هایی را در خود جای داده است . با اینحال هنوز به عظمت او پی نبرده بودم تا دست روزگار ما را به سمت آثار گوته…

فیسبوکتویتراینستاگرام