تکاملی در روش اندیشه ” قسمت اول “

نامش ” اندیشه ” بود . در زمان تولد که پدر به چهره اش خیره شده بود چیز عجیبی را در چهره او دید . فرزند در زمان تولد به جای آنکه گریه کند متفکر به دنیا آمد و هیچگونه واکنش قابل پیشبینی ای نداشت . فرزند که تازه از رحم مادر بیرون آمده بود…

فیسبوکتویتراینستاگرام